понедељак, 27. јул 2015.

Disciplinska prijava


Disciplinskom tužiocu Visokog saveta sudstva


Poštovani,

Obraćam Vam se povodom najnovije „afere“ (kako su je mediji nazvali) u srpskom pravosuđu. Pretpostavljam da ste upoznati sa konkretnim slučajem, ali ću Vam ukazati na suštinu, kako biste u potpunosti bili informisani.

Pripravnički staž u građanskom odeljenju Višeg suda u Beogradu, obavljao sam u periodu od 14.04.2014. pa do 23.07.2015. godine, kada mi je predsednik Višeg suda u Beogradu, Aleksandar Stepanović, jednostrano raskinuo ugovor.

Svoj posao sam obavljao savesno, poštujući radnu etiku, kvalitetno izrađujući materijalne i procesne odluke, a za šta sam bio pohvaljen od strane sudija u čijim većima sam i obavljao pripravnički staž.

Problem je nastao kada sam javno ukazao na nedostojno ponašanje sudije Višeg suda u Beogradu, Predraga Vasića, a u vezi poklanjanja i slikanja sa rešenjem o rehabilitaciji Karađorđevića na njegovoj rođendanskoj proslavi, a koje rešenje je nakon sprovedenog postupka izradio i potpisao sudija Predrag Vasić.

Pravnik sam, visokih moralnih principa i izražene građanske savesti, i shodno tome nisam mogao da prećutim i da ne ukažem na ono šta je loše a šta kao takvo narušava ugled suda i dostojanstvo zaposlenih.

Nisam se bavio stručnošću sudije Predraga Vasića niti ispravnošću rešenja koje je doneo i potpisao, već isključivo njegovim istupanjem u javnosti kao sudije Višeg suda u Beogradu. Posebno napominjem da sa sudijom Predragom Vasićem nikada nisam radio, te prema njemu nemam nikakav lični animozitet.

Sa aspekta uloge koju Vasić ima, poklanjanje rešenja licu koje je bilo pedlagač u postupku rehabilitacije, a koje rešenje je sudija Predrag Vasić doneo i potpisao predstavlja čin nedostojan sudijske funkcije. Mada i javno slikanje sa sudskom odlukom na rođendanskoj proslavi je grubo kršenje sudijske etike. Zaposleni u sudu, bez odobrenja od strane predsednika suda, ne mogu ni na koji način da istupaju u ime suda odnosno ma po kom osnovu da komentarišu tok postupka, niti da se slikaju sa strankama, predlagačima ili drugim učesnicima u sudskom postupku. U svom tekstu, a zbog koga mi je predsednik Višeg suda jednostrano raskinuo ugovor, postavio sam sledeća pitanja.

Da li se sudija Vasić prilikom odlučivanja u postupku rehabilitacije Karađorđevića rukovodio isključivo činjeničnim navodima ili je odluku zasnovao na emocijama koje gaji prema licu koje je rehabilitovao? Da li je predsednik Višeg suda u Beogradu, Aleksandar Stepanović, odobrio sudiji Vasiću da sudsku odluku urami u svrhu rođendanskog poklona i da ličnim prisustvon na ovom događaju predstavlja Viši sud u Beogradu i njegove zaposlene? Ako predsednik suda nije odobrio ovakav gest sudije, da li će se pokrenuti adekvatan disciplinski postupak protiv sudije Vasića, ili će predsednik suda naknadno konvalidirati, po meni, skandalozno ponašanje sudije Vasića?

Uloga sudije ne sme da bude samopromocija niti sudija sme da bude pristrasan po bilo kom osnovu, već nezavisan u donošenju odluka zasnovanih na poštovanju Ustava i zakona. Karađorđević je u izjavi za medije rekao da mu je poklon sudije Predraga Vasića najdraži od svih.

    Član 3. Zakona o sudijama, propisuje održavanje poverenja u nezavisnost i nepristrasnost.

Stavom 1. ovog člana,  propisano je da je sudija dužan da u svakom trenutku održi poverenje u svoju nezavisnost i nepristrasnost.

         U konkretnom slučaju, sudija Predrag Vasić je poklanjanjem sudske odluke koju je doneo i potpisao, kao i slikanjem sa sudskom odlukom i licem koje je bilo predlagač u postupku rehabilitacije, doveo javnost u sumnju da li je prilikom odlučivanja bio nepristrasan odnosno da li je odluku zasnovao na činjenicama i izvedenim dokazima ili je bio pristrasan prilikom odlučivanja.

           Odredbom člana 45. Zakona o sudijama, propisani su ostali uslovi za izbor sudije, a navedeni uslovi su stručnost, osposobljenost i dostojnost.

           Stavom 4. ovog člana, propisano je da dostojnost podrazumeva moralne osobine koje sudija treba da poseduje, kao i ponašanje u skladu sa tim osobinama.

           Stavom 5. ovog člana, propisano je da su moralne osobine koje sudija treba da poseduje: poštenje, savesnost, pravičnost, dostojanstvenost, istrajnost i uzornost, a ponašanje u skladu sa tim osobinama podrazumeva čuvanje ugleda sudije i suda u službi i izvan nje, svest o društvenoj odgovornosti, održavanje nezavisnosti i nepristrasnosti, pouzdanosti i dostojanstva u službi i izvan nje i preuzimanje odgovornosti za unutrašnju organizaciju i pozitivnu sliku o sudstvu u javnosti.

            Sudija Predrag Vasić je na nesumnjiv način prekršio navedene odredbe Zakona o sudijama, jer je poklanjajući sudsku odluku na rođendanskoj proslavi lica koje je bilo predlagač u postupku rehabilitacije, kao i slikanjem za javnost sa sudskom odlukom koju je pomenuti sudija doneo i potpisao, a kojim ponašanjem je doveo u sumnju nezavisnost i nepristrasnost prilikom odlučivanja, te nije vodio računa o dostojanstvu službe u kojoj radi i takvim postupanjem stvorio negativnu sliku o sudstvu u javnosti.

           Nakon što sam na sve ovo ukazao, vodeći se isključivo moralnim principima i zalažući se za očuvanje ugleda suda, meni je od strane predsednika Višeg suda u Beogradu, Aleksandra Stepanovića, jednostrano raskinut ugovor o obavljanju pripravničkog staža. Takav čin predsednika Višeg suda u Beogradu, sudije Aleksandra Stepanovića, smatram revanšističkim jer je takva odluka predsednika suda isključivo posledica mog kritičkog mišljenja i ukazivanja na činjenicu da je sudija Predrag Vasić, svojim ponašanjem na rođendaskoj proslavi Karađorđevića, unizio dostojanstvo suda i zaposlenih.

                Nadam se da ćete preduzeti adekvatne mere prema sudiji Predragu Vasiću, a koje proizlaze iz Vaših zakonskih ovlašćenja.

S poštovanjem,
Radovan Nenadić


1 коментар:

  1. HRABAR GEST SUDIJE PRIPRAVNIKA SA TACNO NAVEDENIM KRSENJIMA ZAKONA KOJE TREBA DA STITI SVAKI SUDIJA . KOLIKO ZNAM I ZAKLETVA SEE POLAZE . DOKAZ OVAKVOG PONASANJA I SAMOVOLJE GORE POMENUTOG PREDRAGA VASICA A I ONIH IZNAD NJEGA JE PRIMER ZASHTO SRBIJA KLIZI NA DOLE I NEZAUSTAVLJIVO VOLJOM JEDNOG CHOVEKA I JEDNE MINORNE STRANKE LAZLJIVE I PREVARANTSKE VODI SRBIJU U PROPAST IZ KOJE SE NEMOZETE IZVUCI. MISLIM DA OVAJ PRIMER JEDAN OD MILION KOJI KRSHI OSNOVE PRAVOSUDNOG SISTEMA TREBA SHVATITI OZBILJNO .
    ALI KO DA SHVATI KADA JEDINO JOSH GNEV OSIROMASHENOG NARODA I KRV NA ULICAMA MOGU DA SKLONE OVU BEDU SA VRATA
    TAKO NAS JE ISTORIJA NAUCHILA.
    ZAMISLITE KAD PISMENI ADVOKAT NEMOZE SUDU NISHTA KAKO POJEDINAC KOJI SE OBRATI ISTOM KORUMPIRANOM SUDU DA OCEKUJE PRESUDU PO PRAVDI . ALI NEPREDAJEMO SE BEZ BORBE.

    ОдговориИзбриши